Isnin, 23 Mac 2015

Kritik Enakmen Kanun Jenayah Syariah II (1993) Negeri Kelantan bukan Tolak Hudud

Teringat semasa belajar dulu, saya pernah dikafirkan oleh beberapa rakan saya hanya kerana mengkritik dan menolak tafsiran berkenaan hudud oleh PAS dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah II (1993) Negeri Kelantan (EKJSII).

Apabila kita menolak interpretasi hudud oleh PAS, kita pasti dituduh oleh mereka sebagai menolak hukum Allah dan secara automatiknya menjadi kafir. Sejak di sekolah asrama penuh, kemudian di universiti dan sehinggalah sekarang saya memang berminat mempelajari, mengkaji dan berbincang mengenai hukum hudud.


Antara kritikan-kritikan yang selalu dikemukakan oleh saya dalam perbincangan sehingga ditohmah sebagai menolak hukum Allah ialah:

1. Adakah adil sekiranya seorang Islam mencuri harta seorang bukan Islam dia dihukum potong tangan di bawah hukuman hudud manakala seorang bukan Islam mencuri harta seorang Islam dia hanya boleh dihukum penjara penjara dan denda sepertimana peruntukan dalam EKJSII?

Walhal pandangan jumhur (majoriti) ulama' Islam termasuk di kalangan para fuqaha' Syafi'iyyah bahawa orang bukan Islam juga wajib dikenakan hukuman hudud jika bersalah bagi kesalahan mencuri (sariqah). Sila rujuk Kitab Al-Muhazzab II:256, Kitab Nihayatul Muhtaj VII:446, Kitab Hasyiyah Radd Mukthar 6:137, Kitab Hasyiyah Radd Mukthar 6:137, Kitab Al-Mudawwanatul Kubra 4:414, Kitab At-Taj wa Iklil 6:312, KitabHasyiyah Ad-Dusuki 4:332, Kitab Kashshaf Al Qinaâ VII:91 dan Kitab Al-Mughni X:276.

2. Seorang yang dirogol atau diliwat menuduh si fulan merogol atau meliwatnya tanpa 4 orang saksi lelaki yang adil akan dihukum dengan 80 kali sebatan atas kesalahan qazaf mengikut EKJSII. Adakah adil hukuman ini, sudahlah mangsa sudah dizalimi oleh perogol atau peliwat, dia pula didera oleh pihak berkuasa dengan sebatan? Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga, perogol dan peliwat pula mungkin bebas bermaharajalela!

Walhal seseorang yang mengadu dirogol atau diliwat oleh seseorang yang lain, dia tidak terus dikenakan hukuman qazaf walau pun gagal membawa 4 orang saksi. Berdasarkan keterangan fuqaha' Islam, setiap aduan rogol atau liwat perlu melalui proses pengumpulan bukti-bukti (al-Bayyinah, termasuk juga al-Qarinah) sama ada mangsa benar-benar dirogol atau diliwat. Jika terbukti mangsa memang dirogol atau diliwat maka mangsa tidak akan dikenakan hukuman qazaf, manakala perogol atau peliwat pula akan dihukum di bawah kesalahan takzir. Sila rujuk Kitab Al-Muntaqa Syarh Muwattha’ Malik 4:21.

3. Adakah adil seorang wanita yang tidak bersuami mengandung akibat dirogol dikenakan hukuman hudud atas kesalahan zina hanya kerana wujud qarinah kehamilan anak luar nikah? Ini juga satu lagi perumpamaan sudah jatuh ditimpa tangga, malah lebih teruk lagi dari mangsa yang dihukum atas kesalahan qazaf tadi!

Walhal hukuman zina dengan sabitan qarinah melalui bukti kehamilan itu perlu diperinci dan diselidiki terlebih dahulu. Memang benar terdapat athar para sahabat radiallahu'anhum terutama dari Sayidina 'Umar Al-Khattab RA dan Sayidina 'Ali bin Abi Thalib RA, namun sebahagian ilmuan Islam percaya hakikatnya tidak seperti pemahaman dalam EKJSII. Dalam kes zina, Sayidina 'Umar tidak mungkin hanya bersandarkan kepada al-Qarinah mengandung semata-mata sebaliknya pasti ada bukti-bukti lain yang menyokong tuduhan tersebut, walau bagaimanapun mengandung adalah al-Qarinah yang paling kukuh, kerana itu ia difokuskan. Secara logiknya sebelum sesuatu hukuman itu dijatuhkan pasti ada perbicaraan (pertuduhan dan pembelaan), malangnya ia tidak dinukilkan oleh sejarah. Sila rujuk Al-Qarinah: antara Kekuatan dan Keperluan dalam Mensabitkan Kesalahan Jenayah (Zina) dalam International Journal of Islamic Thought Vol. 2, Dec 2012 oleh Dr. Lukman Abdul Mutalib dan Dr. Wan Abdul Fattah Wan Ismail.

Sebahagian fuqaha' Islam pula berpendapat bahawa athar dari Sayidina 'Umar mengenai sabitan al-Qarinah zina melalui kehamilan bukanlah hujah. Pendapat ini didukung oleh Abu Bakar Al-Ash`ari, Mazhab Shafii, Mazhab Daud dan Imam Ar-Razi.

Sebenarnya ada banyak lagi kritikan-kritikan terhadap EKJSII (1993) yang biasa digelar sebaga 'hudud PAS', tetapi saya hanya kemukakan 3 kritikan utama ini terlebih dahulu. Kritikan-kritikan ini adalah sebahagian intipati surat penolakan EKJSII oleh Perdana Menteri ketika itu, YAB Dato' Sri Dr. Mahathir Mohamad (kini Tun Dr. Mahathir Mohamad) kepada Menteri Besar Kelantan ketika itu, YAB Tuan Haji Nik Abdul Aziz Nik Mat (kini Allahyarham Datuk Bentara Setia Nik Abdul Aziz Nik Mat) pada 1994.

Alhamdulillah, nampaknya hasil kritikan-kritikan dari pelbagai pihak termasuk dari pakar undang-undang Islam terkemuka antarabangsa, Prof. Dr. Mohammad Hashim Kamali dan Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Kerajaan PAS Negeri Kelantan di bawah Menteri Besar sekarang, YAB Datuk Ahmad Yakob telah bersetuju membuat pindaan terhadap beberapa isu berbangkit seperti dalam point (2) dan (3) di atas.

Enakmen Kanun Jenayah Syariah II (1993) (Pindaan 2015) telah telah memasukkan pengecualian kesalahan qazaf dalam Fasal 18(2) terhadap yang individu yang mengadu dirogol atau diliwat tetapi tidak dapat mengemukakan 4 orang saksi.

Pindaan pada 18 Mac 2015 lalu turut membuang peruntukan Fasal 46(2) mengenai qarinah atau sebab zina bagi perempuan hamil tanpa suami.

Fasal yang dimansuhkan tersebut menyatakan:

“Dalam perkara zina, kehamilan atau kelahiran anak oleh seseorang perempuan yang tidak mempunyai suami hendaklah menjadi keterangan yang boleh mendapatinya bersalah melakukan zina dan yang demikian hukuman hudud ke atasnya hendaklah dikenakan melainkan jika dia dapat membuktikan sebaliknya.”

Dua pindaan tersebut memperlihatkan Kerajaan PAS Negeri Kelantan akur dengan kritikan-kritikan yang selama ini dianggap sebagai menghina hudud dan menolak hukum Allah.

Ahli-ahli Dewan Undangan (ADUN) BN dan PAS bersalaman selepas selesai pembentangan usul Rang Undang-Undang Enakmen Kanun Jenayah Syariah II (1993) (Pindaan 2015) pada 19 Mac 2015 lalu di Dewan Undangan Negeri Kelantan. Pindaan yang dibawa oleh Menteri Besar Kelantan, YAB Datuk Ahmad Yakob tersebut mendapat sokongan sebulat suara dari semua ADUN termasuk dari kerajaan negeri dan pembangkang.


Melihat kepada perkembangan ini, kalau boleh mahu sahaja saya berjumpa kembali rakan-rakan saya yang pernah mengkafirkan saya disebabkan kritikan-kritikan saya terhadap 'hudud tafsiran PAS Kelantan' yang dianggap sebagai menolak hukum Islam!

Saya sentiasa teringat kepada pendirian konsisten Tun Dr. Mahathir Mohamad terhadap Enakmen Kanun Jenayah Syariah II (1993) Negeri Kelantan yang dilihatnya tidak adil dengan menyatakan bahawa terdapat 43 ayat Al-Quran yang menyebut jika menghukum, hukumlah dengan adil. Jika sesuatu itu tidak adil, kita tidak boleh menghukum.

Saya juga teringat kepada jawapan Khalifah 'Umar bin 'Abd Al-'Aziz kepada anaknya, 'Abdul Malik apabila ditanya: “Wahai ayah, kenapa saya melihat ayah selalu lambat dalam melaksanakan segala urusan? Demi Allah, saya tidak peduli, sekalipun takdir memanggil kita selagi kita berada pada jalan Allah”.

'Umar bin 'Abd Al-Aziz berkata kepada anaknya: “Janganlah kamu tergesa-gesa wahai anakku. Allah telah mencela arak dalam Al-Quran pada dua ayat yang berasingan, kemudian barulah Allah mengharamkannya pada ayat yang ketiga. Aku bimbang jika aku memaksakan kebenaran kepada manusia secara keseluruhannya, hal ini akan mendatangkan fitnah kepada mereka”.

Harapan saya suatu hari nanti, apabila kita sudah mampu dan bersedia, hukum-hukum Islam akan tertegak secara menyeluruh bukan sahaja di Malaysia malah di serata dunia termasuklah terlaksananya undang-undang Islam seperti hudud, qisas dan takzir. Aamiin.KANDUNGAN SURAT DR. MAHATHIR KEPADA NIK AZIZ

PERDANA MENTERI MALAYSIA
YAB Tuan Haji Nik Abdul Aziz bin Nik Mat
Menteri Besar Kelantan
Y.A.B. Tuan Haji,
PENGUATKUASAAN KANUN JENAYAH SYARIAH II 1993 DI NEGERI KELANTAN
Rujukan : MB(KN)(S)16/6/(26)
Bertarikh 8 Jun 1994
Pihak kerajaan pusat sentiasa berpandukan kepada kebijaksanaan (al-Hikmah) yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. dan juga para sahabat baginda khususnya al-khulafa ar-Rasyidun dalam melaksanakan ajaran Islam lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan hukum-hukum jenayah.
1. Jalan yang diambil oleh Kerajaan Pusat ini adalah juga berpandukan kepada kaedah yang terdapat dalam sistem pemerintahan Islam iaitu “tindakan pemerintahan adalah sentiasa bergantung kapada kepentingan ramai (muslihat umum).” Penguatkuasaan kanun jenayah yang digubal oleh Kerajaan PAS di Kelantan, menurut kajian sehingga setakat ini tidak menampakkan dan tidak menyakinkan pakar-pakar perundangan Islam yang tidak mempunyai sebarang kepentingan politik bahawa ia selari dengan ajaran dan kehendak Islam sebagaimana yang telah diuruskan dengan bijaksana oleh Rasulullah SAW. dan para sahabat.

2. Sepertimana yang Amat Berhormat sendiri sedia ketahui, KEADILAN adalah ASAS yang paling utama ditekankan oleh agama Islam apabila melaksanakan sesuatu perkara. Penekanan mengenai dengan keadilan adalah sangat terserlah dalam ajaran Islam lebih daripada penekanan yang terdapat dalam ajaran-ajaran yang lain dalam sejarah agama. Baginda Rasulullah SAW sewaktu mengembangkan agama Islam ialah usaha menghapuskan ketidakadilan yang menjadi sebahagian daripada budaya di zaman itu.
3. Tidak perlu bagi saya menyatakan disini betapa banyaknya terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan tentang pentingnya keadilan dan lebih banyak bagi ayat-ayat yang mencela sebarang jenis kezaliman. Disamping itu al-Quran juga sentiasa menggesa supaya dielak daripada terjadinya huru-hara dan Allah sendiri sangat tidak gemarkan kapada mereka yang menyebabkan huru-hara berlaku. Kita hanya bertindak balas terhadap sikap permusuhan dan serangan yang dilakukan terhadap kita. Di Malaysia, orang bukan Islam bukan sahaja tidak memusuhi kita tetapi mereka memberi kerjasama bahkan membantu kita dalam urusan-urusan yang bersangkutan dengan kegiatan dan amalan ajaran Islam.
4. Khusus mengenai undang-undang jenayah PAS di Kelantan, kajian awal menunjukkan dengan jelas bahawa undang-undang itu yang disediakan menerusi perjuangan sebuah parti politik ternyata bukan sahaja menyebabkan ketidakadilan aakan berlaku tetapi, sebaliknya ia akan membawa kezaliman. Kebenaran kenyataan ini adalah berdasarkan kapada keterangan berikut:
(i) Dakwaan bahawa undang-undang ini akan dikuatkuasakan hanya di kalangan orang Islam sahaja dan tidak digunapakai untuk orang bukan Islam akan menyebabkan ketidakadilan dan kezaliman yang ketara berlaku. Memang benar di zaman Nabi Muhammad SAW., orang Yahudi biasa dihukum di bawah undang-undang yang berada di dalam kitab Taurat mereka tetapi kitab Taurat mempunyai hukuman yang tidak berbedza dengan hukum-hukum dalam al Quran. Mereka yang berzina umpamanya, akan dihukum rejam sama seperti hukuman terhadap jenayah yang sama bagi orang Islam. Justru itu tidak ada perbedzaan sama ada penjenayah dihukum di bawah undang-undang Islam atau Undang-undang Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi terdapat perbedzaan yang amat ketara di antara hukuman di bawah undang-undang yang ada sekarang dengan hukuman di bawah undang-undang jenayah yang dicadangkan oleh kerajaan PAS di Kelantan.
Menghukum orang Islam dengan lebih berat tetapi orang bukan Islam dengan amat ringan untuk jenayah yang sama atau jenayah dilakukan bersama amatlah tidak adil dan merupakan satu kezaliman, sedangkan undang-undang PAS akan menyebabkan ketidakadilan dan kezaliman berlaku, maka undang-undang PAS tidak boleh diterima sebagai undang-undang Islam atau secucuk dengan undang-undang Islam ataupun selaras dengan ajaran Islam. Ia sebenarnya tertentangan dengan agama Islam.
(ii) Masaalah kesalahan merogol wanita, berdasarkan kapada undang-undang PAS, jika seseorang wanita yang belum kahwin melahirkan anak maka ini adalah bukti ia telah berzina dan akan dihukum mengikut undang-undang PAS, sedangkan apa yang sebenarnya berlaku ialah wanita itu adalah mangsa rogol. Mengikut undang-undang PAS jika ia menuduh perogolnya, tuduhan hanya boleh diterima sah jika terdapat empat orang saksi (yang terdiri daripada orang-orang yang baik, yang tidak melakukan dosa besar) yang menyatakan bahawa telah melihat dengan terang dan jelas bahawa yang dituduh telah merogol wanita berkenaan.
Seperti kita ketahui, melainkan dalam keadaan perang seperti di Bosnia diwaktu mana orang Serb merogol beramai-ramai wanita Bosnia, tidak mungkin jenayah merogol dilakukan di hadapan saksi-saksi yang terdiri daripada orang-orang yang baik. Jika saksi ini melihat dan mereka tidak menolong wanita berkenaan, mereka boleh dianggap sebagai bersubahat seperti penjenayah-penjenayah Serb bersubahat dengan perogol daripada kaum mereka. Jika ada pun saksi, dan mereka tidak membuat apa-apa untuk menolong mereka tidak boleh dianggap sebagai terdiri daripada orang yang baik, tetapi disebaliknya dianggap sudah bersubahat. Dengan itu tuduhan mangsa rogol akan ditolak dan perogol akan terlepas.
Keadaan di mana mangsa rogol dihukum salah kerana melahirkan anak di luar nikah dan perogol dilepaskan sebagai tidak bersalah kerana tidak ada saksi adalah sama sekali tidak boleh diterima oleh sesiapa pun sebagai sesuatu yang adil, bahkan aia adalah satu kezaliman yang dahsyat.
5. Hukum Hudud Islam bertujuan untuk memberi keadilan kapada semua pihak. Ia bukanlah bertujuan untuk melakukan kezaliman. Undang-undang PAS jelas menunjukkan ketidakadilan dan kezaliman yang ketara akan berlaku. Justeru itu undang-undang yang disediakan oleh PAS bukanlah undang-undang yang menepati ajaran Islam. Ia hanyalah undang-undang ciptaan PAS yang bertentangan dengan penekanan oleh agama Islam yang menuntut supaya menghukum secara adil dan menolok sebarang kezaliman. Kerajaan Pusat akan sentiasa berpandu dan menerima ajaran-ajaran dan amalan Islam dari semua aspek tanpa diheret oleh kehendak organasasi politik yang mempunyai kepentingan yang lain daripada Islam dan kepentingannya .
6. Jika undang-undang PAS yang jelas mengandungi unsur-unsur ketidakadilan dikuatkuasakan dinegara ini, dan jika ia dikatakan itulah Hukum Hudud Islam maka umat Islam dan juga anggota masyarakat bukan Islam akan hilang kepercayaan Islam membawa keadilan untuk penganutnya. Ia juga memberi gambaran yang buruk terhadap agama yang suci ini dan menjejaskan imej orang-orang Islam di kalangan penganut agama-agama yang lain. Ia tetap akan menyebabkan penganut agama lain menjauhkan diri daripada agama Islam dan menyebabkan orang yang berminat memeluk Islam menolaknya.
7. Kerajaan Pusat tidak berhajat untuk bersubahat dengan PAS bagi melaksanakan ketidakadilan semata-mata untuk kepentingan politik dan sokongan oleh orang yang telah diabui matanya. Kerajaan Malaysia yang sentiasa dan terus mempertahankan ajaran dan nilai-nilai Islam tidak dapat membenarkan Kerajaan Pas menjalankan sesuatu yang bercangah dengan prinsip keadilan dalam Islam, maka Kerajaan Pusat akan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadapKerajaan PAS demi menjaga maruah dan ketinggian martabat Islam dan penganut-penganutnya.
DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD
15 Julai 1994

Sabtu, 24 Mei 2014

Takrif Melayu, Sejarah dan Identiti Bangsa

Masih ramai orang Melayu sendiri tidak mengetahui tentang asal usul dan takrif Melayu. Beberapa kali juga segelintir kenalan saya kelahiran Pantai Barat yang kurang celik sejarah dan terpengaruh dengan dakyah DAP mendakwa orang Melayu juga adalah pendatang dari Indonesia. Kononnya Melayu bukanlah penduduk asal di negara ini. Lalu dicontohkan diri mereka yang berketurunan Jawa, di mana nenek moyang mereka merupakan etnik Jawa yang berasal dari Kepulauan Jawa, Indonesia.

Saya ingin menegaskan bahawa penakrifan orang Melayu itu adalah sesuatu yang luas dan dinamik. Di Malaysia, orang Melayu itu lebih merujuk kepada bangsa berbanding keturunan atau kaum semata-mata. Menurut Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 160, dinyatakan bahawa:
“Orang Melayu” ertinya seseorang yang menganuti agama Islam, lazim bercakap bahasa Melayu, menurut adat Melayu dan — 
(a)  yang lahir sebelum Hari Merdeka di Persekutuan atau Singapura atau yang lahir sebelum Hari Merdeka dan ibu atau bapanya telah lahir di Persekutuan atau di Singapura, atau yang pada Hari Merdeka berdomisil di Persekutuan atau di Singapura; atau 
(b)  ialah zuriat seseorang yang sedemikian;
Sebelum kemerdekaan Tanah Melayu dan wujudnya Perlembagaan Persekutuan, definisi orang Melayu sebenarnya telah diikat dengan agama Islam, kebiasaannya berbahasa dan mengamalkan adat budaya Melayu. Ketika itu orang Melayu dikenali terbahagi kepada beberapa kelompok iaitu Melayu Anak Jati (seperti Melayu Kelantan, Melayu Kedah, Melayu Terengganu, Melayu Perak dan sebagainya), Melayu Anak Dagang (seperti mereka dari rumpun Melayu dari etnik berketurunan Jawa, Bugis, Banjar, Acheh, Sunda, Rawa, dan sebagainya) dan Melayu Peranakan (seperti Melayu lahir hasil perkahwinan campur dengan bangsa selain rumpun Melayu iaitu Turki, Arab, India, Cina dan sebagainya).
"Pengertian Melayu dalam maksud satu kelompok bangsa yang besar atau "ras" (race) atau "rumpun bangsa" (a racial stock)   Ia adalah istilah yang diguna pakai oleh penyelidik dalam bidang antropologi dan sosio-linguistik; juga digunakan oleh UNESCO merujuk kepada penduduk asal di Semenanjung dan Gugusan Kepulauan Melayu yang kini dikenali sebagai Alam Melayu atau the Malay World. Ia adalah konsepsi budaya yang tidak menjadikan agama Islam sebagai salah satu takrifan Melayu seperti orang Filipina, etnik Batak atau Bali dan penduduk asal di Pulau Taiwan dikategorikan sebagai "rumpun Melayu". Salah satu unsur persamaan mereka ialah bertutur dalam bahasa dari cabang atau rumpun bahasa induk Austronesia atau Melayu-Polinesia.
"Kumpulan-kumpulan yang tergolong dalam ras atau rumpun Melayu itu termasuklah penduduk pribumi Pulau Taiwan yang bukan dari bangsa Han (China), etnik Cham dan beberapa suku bangsa asal-pribumi di Semenanjung Indo-China (Vietnam dan Kemboja), etnik keturunan Melayu Patani di Thailand, seluruh penduduk asal di Malaysia, Filipina, Indonesia, Singapura dan Brunei serta suku bangsa Merina di Pulau Malagasi (Madagascar). Saudara terdekat kepada rumpun atau ras Melayu itu ialah bangsa Polinesia yang tersebar secara meluas di Kepulauan Pasifik sehingga ke Pulau Hawaii, New Zealand, dan lain-lain lagi, dipercayai berasal dari Alam Melayu dan mempunyai akar bahasa yang sama, iaitu Austronesia." [Petikan dari Prof Dato Dr Wan Hashim Wan Teh, Rumpun Melayu: Teori Migrasi Dan Diaspora, hlm 18, Penerbit USIM, 2012]
Sebahagian kelompok yang bukan dari rumpun Melayu yang telah berasimilasi dengan masyarakat Melayu turut diterima sebagai sebahagian daripada mereka. Kelompok ini telah sebati dengan orang Melayu melalui kesamaan pegangan agama Islam, dan kebiasaan mereka menggunakan Bahasa Melayu dan mengamalkan sebahagian adat budaya Melayu. Sebagai contoh kelompok pendakwah dan pedagang dari Hadraumaut (Yemen), Peshawar (India, sekarang Pakistan), Kerala (India), Istanbul (Turki) dan lain-lain. Mereka ini walaupun bukan dari rumpun Melayu tetapi tetap diterima sebagai orang Melayu kerana mereka merupakan penganut agama Islam yang sanggup mengenepikan sebahagian identiti tanah asal mereka untuk berasimilasi dengan penduduk Melayu setempat. 

Kesediaan kelompok minoriti Islam ini untuk 'menjunjung agama, bahasa dan budaya setempat' inilah yang membezakan mereka dengan kaum pendatang lain seperti Cina dan India yang bukan beragama Islam. Sebaliknya kaum pendatang dari Tanah Besar Cina dan India tetap mahu mengekalkan identiti tanah asal mereka. Kiblat politik dan bahasa mereka ketika itu masih merujuk kepada tanah asal mereka. Keengganan mereka berasimilasi dengan penduduk Melayu (majoriti dan penduduk asal Tanah Melayu) menjadikan mereka tetap dikira sebagai bangsa pendatang ketika itu, walaupun telah bermastautin berpuluh-puluh tahun di Tanah Melayu. 

Sebaik sahaja Tanah Melayu merdeka, tiada lagi istilah Melayu Anak Jati, Melayu Anak Dagang atau Melayu Peranakan. Semua mereka telah diterima sebagai orang Melayu tanpa mengira apa jua asal usul dan keturunan mereka. Mereka menikmati hak istimewa orang Melayu sepertimana termaktub dalam Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan (hari ini Malaysia, sebelumnya Persekutuan Tanah Melayu). Sementara kaum pendatang bukan Islam dari kaum Cina dan India pula telah menikmati taraf kewarganegaraan melalui prinsip 'Jus Soli' dalam Perkara 170 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu (peruntukan sementara ini telah dimansuhkan) dan kebebasan untuk mengamalkan agama mereka dengan aman dalam Perkara 3(1) dan Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Keistimewaan atau 'give and take' ini merupakan sebahagian daripada kontrak sosial dalam Persekutuan Tanah Melayu (kemudiannya Malaysia).

Bagi sebahagian kaum Cina dan India yang beragama Islam di Tanah Melayu sebelum merdeka yang masih mahu mengekalkan identiti tanah asal (bahasa dan budaya) nenek moyang, mereka tidak dipaksa untuk menisbahkan diri mereka sebagai orang Melayu. Selepas merdeka, mereka boleh terus dikenali sebagai kaum Cina Muslim atau India Muslim yang memegang status bukan Melayu dan Bumiputera.

Selepas merdeka juga, kaum Cina dan India telah diberikan kebebasan untuk mengadakan sekolah vernakular berasaskan kaum mereka seperti SRJK Cina dan Tamil. Tidak ada sebuah pun negara di dunia seperti Malaysia di mana kerajaan memberikan bantuan kewangan yang banyak setiap tahun kepada sekolah vernakular sebegini.
Langkasuka ialah sebuah kerajaan Hindu Melayu silam yang terletak di Semenanjung Tanah Melayu iaitu Pattani (sekarang di bawah Thailand).  - Gambar hiasan dari filem Langkasuka

Berbalik kepada polemik isu identiti orang Melayu, anggapan sesetengah pihak bahawa Melayu juga merupakan golongan pendatang adalah tidak benar jika mereka mengkaji dan memahami sejarah peradaban, antropologi, adat budaya serta kajian saintifik (arkeologi dan genetik) Melayu. Manusia dari rumpun Melayu sudah mendiami benua Sunda sejak 60 ribu hingga 70 ribu tahun yang lalu. Rumpun inilah yang membentuk identiti dominan bangsa Melayu di Malaysia hari ini. Kajian mtDNA oleh pakar genetik Universiti Oxford, Dr Stephen Oppenheimer dan beberapa penyelidik lain telah mengesahkan bahawa nenek moyang orang Melayu ialah penduduk asal negara ini (Tanah Melayu/Malaysia) dan telah mendiaminya sejak lebih 25 ribu tahun yang lalu. 

Pemetaan genetik dan artifak arkeologi mendapati bahawa masyarakat Orang Asli Semang dan Senoi yang mendiami Benua Sunda adalah merupakan nenek moyang kepada populasi Melayu Proto dan kaum (rumpun) Melayu hari ini.


Fakta sejarah moden juga membuktikan bahawa wilayah atau Tanah Melayu sebelum berlakunya penjajahan adalah merangkumi Semenanjung Tanah Melayu (dari Segenting Krai di Selatan Thai hinggalah ke Singapura), Kepulauan Lingga-Riau, Pantai Timur Sumatera, sebahagian Jawa Barat dan sebahagian kepulauan Borneo/Brunei.

 
Keratan laporan akhbar Berita Harian bertarikh 4 Ogos 2011 bertajuk "Melayu Kelantan 60,000 tahun: Kajian USM dapati sub-etnik penduduk paling asal di Semenanjung". 

Lebih lama dari itu ialah fakta sejarah terkenal mengenai Srivijaya, sebuah empayar maritim etnik Melayu purba yang agung berpusat di Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu pada kurun ke-7 hingga ke-14. Bahkan sebelumnya, beberapa kerajaan Melayu awal sudah bertapak di Tanah Melayu seperti Gangga Negara di Perak (kurun ke-2 hingga kurun ke-11), Langkasuka di Pattani (kurun ke-2 hingga kurun ke-14), Pan Pan di Pantai Timur Semenanjung Tanah Melayu (kurun ke-3 hingga kurun ke-5) dan Kedah Tua (kurun ke-5 hingga kurun ke-14). 

Sebahagian pengkaji sejarah percaya bahawa kerajan terawal etnik Melayu sebenarnya ialah Kerajaan Melayu Funan. Kerajaan ini telah muncul sejak awal kurun pertama yang berpusat di hilir Sungai Mekong. Pemerintahan Kerajaan Melayu Funan meliputi selatan Vietnam, Lembah Tengah Mekong, Lembah Chao Phraya dan Semenanjung Tanah Melayu. Para pengkaji ini mempunyai bukti dari segi manuskrip dan arkeologi, bahawa kerajaan tersebut bukan sahaja didirikan oleh etnik Melayu malah golongan elit Funan merupakan pengasas kepada kerajaan-kerajaan Melayu purba lain seperti Pan Pan dan Srivijaya.

Peta Kerajaan Melayu Srivijaya yang kini sebahagian menjadi wilayah Indonesia, Malaysia dan Thailand.

Selepas kejatuhan Srivijaya, muncul Kesultanan Melayu Melaka yang diasaskan oleh Parameswara pada awal kurun ke-15. Parameswara merupakan keturunan pemerintah Kerajaan Melayu Srivijaya yang berasal dari Palembang, Sumatera. Saya ingin tegaskan sekali lagi bahawa Palembang ialah wilayah etnik Melayu sama seperti Semenanjung Tanah Melayu dan wilayah-wilayah etnik Melayu lain. Tidak timbul dakwaan kononnya orang Melayu ini pendatang dari Sumatera kerana sebelum adanya persempadanan negara bangsa seperti hari ini, kawasan itu juga merupakan wilayah orang (etnik) Melayu. Orang Melayu (genetik etnik Melayu) bukan saja wujud di Sumatera, tetapi mereka juga sudah lama mendiami kawasan-kawasan di Semenanjung Tanah Melayu seperti Perak, Kedah, Kelantan dan Terengganu sejak puluhan ribu tahun dahulu lagi. 

Orang Melayu sifatnya suka berhijrah, bermigrasi, merantau dari satu tempat ke satu tempat yang lain terutama dalam wilayah mereka seperti orang Melayu di seberang Sumatera, Jawa Barat berlayar merentasi ke negeri-negeri Pantai Barat di Semenanjung Tanah Melayu. Begitu juga pergerakan antara orang Melayu di Kelantan ke wilayah Melayu di Pattani atau sebaliknya. Wilayah-wilayah asal Melayu itu hanya dipisahkan akibat daripada penjajahan dan perjanjian-perjanjian pihak penjajah seperti Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 dan Perjanjian Inggeris-Siam 1909. Perpecahan sempadan wilayah Melayu inilah menyebabkan ramai mereka yang tidak celik sejarah ini menyangka Melayu itu pendatang dari Sumatera (kerana Parameswara dari Palembang) dan majoriti orang Pattani itu bukan orang Melayu.

Dakwaan bahawa Melayu adalah golongan pendatang sama seperti kaum Cina dan India tidak benar kerana wilayah etnik keturunan atau kaum Melayu itu sendiri sangat luas. Ia merangkumi bukan sahaja Malaysia bahkan sebahagian wilayah Thailand dan Indonesia hari ini. Malah, hakikatnya ia lebih luas lagi jika merujuk kepada rumpun Melayu iaitu yang terdapat seluruh Pentas Sunda dan wilayah-wilayah sekitarnya termasuk di Filipina, negara-negara Indo-China dan Taiwan.

Janganlah mempersoalkan nilai kemelayuan seseorang biarpun nenek moyang mereka berasal dari Pulau Jawa, Sulawesi, Kerala, Nanning, Hadramaut, Peshawar atau Istanbul! Nilai kemelayuan mereka telah diiktiraf dari sudut Perlembagaan Persekutuan dan penerimaan oleh masyarakat Melayu setempat sejak sebelum kita merdeka lagi. Halnya kerana kesanggupan dan kesediaan mereka berasimilasi dengan menjunjung agama, bahasa dan budaya Melayu! Namun jangan pula menafikan bahawa kaum atau keturunan Melayu yang jati itu tidak wujud! Keturunan atau genetik tulen Melayu yang bukan hasil daripada asimilasi atau pengiktirafan Perlembagaan telah lama wujud di negara ini sejak puluhan ribu lamanya dan telah dibuktikan melalui kajian saintifik.

Sebenarnya konsep bangsa Melayu di Malaysia lebih merujuk kepada identiti budaya anak watan atau tanahair (penduduk asal) serta ikatannya kepada agama Islam. Konsep ini tidak sama seperti konsep perkauman sempit yang hanya bersifat keturunan, ras dan etnik semata-mata. Konsep bangsa Melayu yang dinamik sebeginilah bertepatan dengan konsep 'asobiyyah' (dengan maksud yang baik dan asas pembinaan tamadun) yang dinyatakan oleh sarjana Islam agung, Ibnu Khaldun RH dalam kitabnya, Al Muqaddimah. Uniknya di Malaysia, keturunan Jawa, Sunda, Bugis, Melanau, Kadazan-Dusun, Bajau, Arab, India-Muslim dan pelbagai lagi suku kaum akan dikenali sebagai orang Melayu sekiranya mereka beragama Islam dan sanggup berasmilasi dengan bahasa dan budaya etnik Melayu. Berbeza pula di Indonesia, orang Melayu merupakan suku kaum yang berbeza dari suku-suku kaum tersebut. Suku Melayu ialah suku bangsa Indonesia yang keempat terbesar selepas Jawa, Sunda dan Tionghua.

Apapun hakikatnya semua suku bangsa dan etnik pribumi sebahagian besar rantau Asia Tenggara seperti Kepulauan Melayu atau "Malay Archipelago" (seluruh Indonesia, Malaysia, Brunei, Selatan Thailand, Singapura dan Filipina) dan sebahagian kawasan di Indo-China (Vietnam dan Kemboja) merupakan rumpun atau ras Melayu. Begitu juga penduduk pribumi di Pulau Taiwan dan Pulau Malagasi (Madagascar), mereka juga merupakan rumpun dan ras Melayu.

Jumaat, 4 April 2014

Misi SAR MH370: Rahsia Di Sebalik Kapal Selam

“The value of a submarine is in its stealth and its ability to stay hidden - Nilai sesebuah kapal selam adalah terdapat pada kehalimunannya dan kemampuan ia berada secara sembunyi,” kata Eric Wertheim, seorang penganalisis dan pakar ketenteraan laut United States Naval Institute di Annapolis, Md.
 
Katanya lagi, “It could very well be doing it. But countries don't typically announce their submarine’ locations - Ia dengan baik boleh melakukannya. Bagaimanapun negara-negara terbabit biasanya tidak mengumumkan lokasi kapal selam mereka.”


Orang yang naif tentang pengetahuan persenjataan tidak akan faham kenapa 'keringat' dua kapal selam jenis tempur (attack submarine) kelas Scorpène kepunyaan negara tidak 'ditonjolkan' kepada khalayak termasuk beroperasi ketika insiden di Lahad Datu dan terbaru operasi mencari dan menyelamat (SAR) MH370.

Pergerakan dan operasi aset strategik pertahanan negara seperti kapal selam diesel-elektrik, KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak ini perlu mengambil kira isu-isu kerahsiaan yang mungkin mendedahkan ia bocor kepada pihak tertentu. Sifat dan kekuatan sesebuah kapal selam itu terserlah kepada tahap kehalimunannya dan kemampuan untuk bersembunyi.

KD Tunku Abdul Rahman belayar bersebelahan KD Tun Razak, berdekatan Pangkalan TLDM Teluk Sepanggar, Sabah.

Kepada orang yang naif, tak usah bicara kepada pertimbangan seperti risiko ciri-ciri kerahsiaan dan kemampuan sebenar kapal selam negara terdedah sepanjang operasi SAR jika ia dibuat secara terbuka, di masa tentera laut pelbagai negara menyertai operasi terbabit.

Kapal Selam dan Acoustic Signature


Isu seperti kemungkinan acoustic signature yang dihasilkan kapal selam tersebut akan dirakamkan oleh pihak tentera negara lain pun mereka tidak akan faham. Sekiranya rahsia kemampuan aset strategik pertahanan terdedah, tiada lagi gahnya sebuah kapal selam untuk menjaga perairan negara apabila diancam pihak asing kelak, nauzubillahi min zaalik.

Acoustic signature menjadi isu sensitif bagi pengendalian kapal selam oleh tentera laut mana-mana negara, contohnya peristiwa cubaan tentera Rusia untuk merakam acoustic signature kapal selam kelas Vanguard milik Tentera Laut Diraja British yang dikesan pada tahun 2010 seperti dilaporkan oleh akhbar harian Britain, The Daily Telegraph. Kapal selam kelas Vanguard merupakan satu kelas kapal selam peluru berpandu balistik (SSBN) berkuasa nuklear yang kini digunakan oleh Britain.
 
 
 
Pertimbangan sebegini sememangnya sesuatu yang penting untuk diambil kira oleh mana-mana tentera laut sekalipun kapal selam mereka mempunyai kemampuan untuk operasi SAR MH370 sepertimana HMS Tireless (S880 milik Tentera Laut Diraja British.

Di Mana Kapal Selam AS, China dan Australia, Dan Kenapa HMS Tireless?

Bagi HMS Tireless (S88) pula, mungkin pengumuman penglibatannya dibuat secara terbuka tidak menjadi suatu masalah kerana kapal selam nuklear kelas Trafalgar, HMS Tireless (S88) ini akan dilucut tauliahkan (decommissioned) dalam masa terdekat. Kapal selam itu dilaporkan oleh BBC sepatutnya dilucut tauliahkan pada tahun 2013 lalu.

 
 
HMS Tireless (S88) telah ditauliahkan (commissioned) pada tahun 1985. Mungkin HMS Tireless (S88) ini akan berbakti untuk hari-hari terakhir sebelum khidmatnya ditamatkan. Kapal selam itu sebenarnya bukan lagi aset strategik pertahanan Tentera Laut British.

Untuk rekod, Tentera Laut Diraja Australia mempunyai enam kapal selam diesel-elektrik. Tentera Laut Amerika Syarikat mempunyai 72 kapal selam. Angkatan Laut Tentera Pembebasan Rakyat China pula mempunyai lebih 60 kapal selam. Ketiga-tiga negara tersebut terlibat aktif dalam SAR MH370 tetapi sehingga kini tidak pernah mengumumkan penggunaan kapal selam mereka dalam operasi terbabit setakat ini! Kita boleh pasti negara mana antara ketiga-tiga itu mempunyai kapal selam yang lebih canggih dan berkeupayaan dari Britain dan Malaysia sendiri.

Bagi operasi SAR di Lautan Hindi ini tentunya kapal selam nuklear lebih sesuai berbanding kapal selam diesel-elektrik. Kapal selam nuklear seperti HMS Tireless boleh menyelam sehingga 90 hari bergantung kepada bekalan makanan tanpa perlu timbul pada kedalaman melebihi kapal selam diesel-elektrik.

Malaysia dan Australia tidak mempunyai kapal selam berkuasa nuklear. Dua kapal selam kelas Scorpène milik Malaysia dan enam kapal selam kelas Collins milik Australia merupakan kapal selam berkuasa diesel-elektrik. Kesemua 72 kapal selam milik Amerika Syarikat adalah kapal selam nuklear. China pula dilaporkan mempunyai 12 kapal selam nuklear dari lebih 60 kapal selam yang dimiliki.    

Barangkali ada antara negara-negara ini telah pun menggerakkan kapal selam mereka secara senyap-senyap untuk operasi SAR MH370 ini, kita sendiri tidak tahu.
 
Kalau Tidak Tahu, Lebih Baik Diam!

Mereka yang suka mengkaji dan tidak berlagak pandai mengalahkan mereka yang arif dengan sistem pertahanan laut, pasti akan dapat memahami rasional kenapa tentera-tentera laut yang dinyatakan itu tidak tergesa-gesa untuk menghantar kapal selam mereka!

Janganlah kita suka mempersenda dan memperendahkan kemampuan tentera kita sendiri jika tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang dibicarakan itu, biarpun kita seorang pemegang ijazah PhD dalam bidang agama sekalipun!

Imam An Nawawi RH menyebutkan:
 
 وأما قوله صلى الله عليه و سلم فليقل خيرا أو ليصمت فمعناه أنه اذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا اومندوبا فليتكلم وان لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا
 
“Adapun sabda Rasulullah SAW: “Maka hendaklah dia berkata yang baik atau hendaklah dia diam”, maka maknanya adalah jika dia ingin berbicara, maka, jika apa yang dia bicarakan itu adalah sebuah kebaikan yang diharapkan, diberikan pahala atasnya, baik berupa yang perkataan yang wajib atau dianjurkan, maka hendaklah ia berkata-kata, dan jika tidak terlihat untuknya, bahawa perkataan tersebut adalah sebuah kebaikan yang diberikan pahala atasnya, maka hendaklah ia menahan dari perkataan, baik terlihat untuknya bahawa ia adalah perkataan yang haram atau makruh atau harus, sama sisi keduanya, oleh kerana itu, perkataan yang baik diperintahkan untuk meninggalkannya, dianjurkan untuk menahannya, kerana ditakutkan akan menariknya kepada sesuatu yang haram atau yang makruh, dan hal ini sering terjadi dalam kebiasaan.” [Lihat kitab Syarah An Nawawi ‘ala Shahih Muslim, 2/19]
 
MV Swift milik Singapura
MV Mega Bakti milik Malaysia

 
Ramai yang salah sangka bahawa Kapal MV Swift yang dihantar oleh Singapura untuk operasi SAR di Laut China Selatan pada bulan lalu merupakan kapal selam. Sebenarnya Kapal MV Swift bukan sebuah kapal selam tetapi ia merupakan sebuah kapal sokongan dan penyelamat kapal selam - Submarine Support & Rescue Vessel (SSRV).
 
Malaysia juga memiliki kapal jenis penyelamat kapal selam dan ia telah digunakan dalam operasi SAR MH370 di Laut China Selatan sebelum ini. Operasi kapal Malaysia itu telah pun bermula sebelum Angkatan Laut Singapura (RSN) menghantar MV Swift SSRV lagi. Kapal SubMarine Escape & Rescue (SMER) yang digunakan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) yang dimaksudkan itu ialah MV Mega Bakti.

Rabu, 28 Ogos 2013

Koreksi Politik Antarabangsa Syiah Iran dan Sandiwara Amerika1.   Pada 31 Julai 2006, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah meluluskan Resolusi 1696 dan diikuti Resolusi 1737 (23 Disember 2006), Resolusi 1747 (24 Mac 2007), Resolusi 1803 (3 Mac 2008), Resolusi 1835 (2008) dan Resolusi 1929 (9 Jun 2010) yang mengenakan sekatan ke atas Iran. Semua resolusi-resolusi ini diluluskan tanpa bangkangan kuasa veto Rusia mahupun China. Justeru, pandangan sesetengah pihak bahawa Amerika Syarikat (AS) dan sekutunya tidak mungkin menyerang Iran kerana negara itu dilindungi oleh Rusia dan China adalah tidak benar. Apatah lagi, AS pernah mengambil tindakan unilateral tanpa mandat Majlis Keselamatan PBB apabila menyerang dan menakluk Afghanistan (2001) dan Iraq (2003) atas alasan untuk memerangi keganasan.

2.  Sejak Revolusi Iran 1979, AS telah dilihat memimpin usaha antarabangsa untuk mengenakan sekatan terhadap Iran bagi mempengaruhi polisi negara tersebut, termasuk dengan cara mewujudkan persepsi negatif terhadap program pengkayaan uranium oleh Iran. Ia telah dibayangi dengan kebimbangan program tersebut bertujuan untuk membangunkan keupayaan membina senjata nuklear. 
   
Propaganda Senjata Nuklear Iran 

3.   Hakikatnya pada 2009, Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) ketika itu, Mohamed El Baradei yang mengetuai siasatan antarabangsa telah mengesahkan tiada bukti kukuh menunjukkan Iran membangunkan senjata nuklear.  Menurut El Baradei, dakwaan terhadap Iran oleh Barat bahawa negara tersebut sedang membangunkan senjata nuklear satu perkara yang sengaja diperbesarkan tanpa disandarkan kepada fakta. Kenyataan ini turut disokong oleh Ketua Pengarah IAEA sekarang, Yukiya Amano. Bekas Ketua Pengarah IAEA sebelum El Baradei, Dr. Hans Blix juga pernah menyatakan bahawa Iran tidak pernah melanggar Perjanjian Pengawalan Senjata Nuklear (NPT) dan tiada sebarang bukti menunjukkan Iran sedang membangunkan senjata nuklear. Realiti ini juga telah diakui oleh Pengarah Perisikan Kebangsaan AS sendiri, James Clapper yang pernah memberi keterangan pada Mac 2011 bahawa beliau mempunyai yakin bahawa Iran tidak pernah mengusahakan pembangunan senjata nuklear, walaupun dia berkata pihak perisikan tidak tahu sama ada Iran mempunyai tujuan ke arah itu.   

4.   Saya tidak pernah mengatakan bahawa Iran hanya berpura-pura menjadi musuh kepada AS atau Israel. Sebaliknya, saya berpendapat bahawa hubungan dan tindak-tanduk AS (baca bersama Israel) terhadap Iran adalah suatu bentuk retorik, propaganda dan ‘permainan wayang’ semata-mata. Pendapat saya ini adalah menjurus dalam konteks strategi geo-politik (termasuk yang paling utama ialah tujuan AS untuk memastikan keselamatan Israel, mengekalkan hegemoni mereka di rantau Arab, serta menghalang kemaraan Islam – baca Sunni di Barat) di kepentingan ekonomi mereka.

Peranan Kuasa Besar Dunia AS, Rusia dan China 

5.   Untuk pengetahuan saudara, Rusia hari ini adalah berbeza dengan Kesatuan Soviet. Selepas kejatuhan Kesatuan Soviet pada tahun 1991, Perang Dingin yang bermula sejak 1947 telah pun berakhir. Pengaruh Rusia tidak lagi segah semasa Kesatuan Soviet dulu. Sebaliknya, China dilihat paling berpotensi untuk mengambil alih pengaruh yang pernah mereka miliki itu, malah tidak mustahil China mampu menggantikan kedudukan AS yang menunggu masa untuk tumbang. Adapun sesetengah tindakan Rusia dan China yang dilihat cenderung memihak kepada Iran, ia bukanlah bermakna mereka secara mutlak sentiasa mempertahankan negara Parsi tersebut. Sebaliknya, persepsi yang mengatakan Rusia dan China akan menghalang sebarang usaha menyerang Iran melalui penggunaan kuasa veto adalah sebahagian dari perang saraf kuasa-kuasa besar itu sendiri untuk memperkuatkan pengaruh mereka di rantau Asia dan dunia.

 
Wakil Tetap Rusia, Vitaly Churkin dan Wakil Tetap China, Zhang Yesui di Majlis Keselamatan PBB

6.   Realitinya, Rusia dan China, yang merupakan anggota tetap Majlis Keselamatan PBB tidak pun menggunakan kuasa veto mereka bagi menghalang resolusi-resolusi yang meluluskan sekatan terhadap Iran. Sekali lagi saya ulangi, berdasarkan sejarah, AS sebenarnya tidak memerlukan mandat antarabangsa untuk melakukan sebarang tindakan ketenteraan terhadap mana-mana negara, dan mereka banyak kali melakukan tindakan unilateral terhadap negara lain termasuk negara yang mempunyai hubungan baik dengan Rusia iaitu Iraq pada tahun 2003.

Mengapa AS tidak menyerang Iran? 

7.   Jika AS benar-benar berpendirian bahawa Iran merupakan negara yang sangat berbahaya dan digambarkan sebagai Paksi Kejahatan (Axis of Evil) selain Iraq dan Korea Utara oleh bekas Presidennya, George W. Bush, maka AS sepatutnya telah melakukan tindakan ketenteraan di negara Syiah tersebut. Berbeza dengan Korea Utara, AS khuatir dengan ancaman perang nuklear bakal berlaku sekiranya negara itu diserang. Kewujudan senjata nuklear Korea Utara telah disahkan oleh Barat melalui bukti imej satelit dan ia turut diakui secara terbuka oleh pemerintah Korea Utara. Negara sosialis itu turut mempunyai hubungan baik dengan dua kuasa besar iaitu Rusia dan China yang bersempadan dengannya. Keupayaan peluru berpandu antara benua (ICBM) Korea Utara dikatakan mampu menjangkau ke wilayah pantai barat AS termasuk Kepulauan Hawaii. Faktor-faktor inilah menjadi penyebab utama, AS sehingga kini tidak berani mengambil tindakan ketenteraan ke atas Korea Utara. Hal yang sama berlaku ke atas Iran juga berlaku dalam kes Korea Utara, kuasa veto Rusia dan China juga tidak digunakan untuk menghalang resolusi-resolusi sekatan terhadap negara sosialis Korea itu. Justeru, alasan bahawa Rusia dan China pasti akan mempertahankan Iran dan Korea Utara di Mesyuarat Majlis Keselamatan PBB adalah tertolak.

8.   Jika dalam kes Korea Utara, AS tidak berani menyerang negara terbabit kerana Korea Utara sememangnya mempunyai senjata nuklear, alasan yang sama tidak releven untuk Iran.  Dalam kes Iran ini, seperti dinyatakan sebelum ini hasil penyiasatan-penyiasatan IAEA dan PBB (malah pernah diakui Pengarah Perisikan Keselamatan AS sendiri) telah disimpulkan bahawa tidak wujud program pembangunan senjata nuklear di negara tersebut.   
                
9.   Saya konsisten dalam pendirian saya sebelum ini bahawa situasi yang berlaku di rantau Arab, Timur Tengah dan Teluk dalam beberapa dekad kebelakangan ini adalah lebih melibatkan strategi politik kuasa besar dunia (AS, Rusia dan China), kerajaan negara-negara Arab dan kebangkitan kumpulan Syiah. Di samping itu faktor ekonomi juga menjadi antara elemen penting dalam rangka kerja kuasa besar di situ yang mana memiliki simpanan sumber minyak terkaya di dunia.

Kemaraan Syiah perlu dikekang di Semenanjung Arab 

10.   Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, kerajaan-kerajaan Arab dengan pemerintahan beraja di rantau Teluk seperti Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar dan Emiriah Arab Bersatu (UAE) mempunyai kebimbangan yang munasabah dan mereka memikirkan langkah perlu diambil bagi menyekat kemaraan kumpulan pemberontak dan penentang terutama dari minoriti Syiah (kecuali di Bahrain, Syiah merupakan majoriti). Ketidak stabilan politik di negara mereka akan menggugat kedudukan kuasa raja-raja Arab tersebut. Bukan sahaja ia menjejaskan politik negara, ia secara langsung juga akan memusnahkan ekonomi negara-negara teluk yang kaya itu dan merubah landskap sosial dan agamanya. Lebih parah, Teori Domino kejatuhan mana-mana kerajaan beraja di rantau itu pasti akhirnya akan menumbangkan pemerintahan beraja lain termasuk Keluarga Diraja Saud di Arab Saudi. Kekacauan dan pertumpahan darah di negara yang terletaknya dua kota suci umat Islam iaitu Makkah dan Madinah itu pastinya akan merugikan umat Islam. Bukan sahaja ia mengganggu ibadah haji dan umrah jutaan umat Islam setiap tahun tetapi juga mengakibatkan kematian mungkin ratusan ribu rakyat tidak berdosa, selain menimbulkan persepsi negatif bukan Islam terhadap umat Islam di Semenanjung Arab, tempat kelahiran Islam dan dua kota suci itu.

11.   Oleh sebab itulah, negara-negara Arab di rantau Teluk dilihat mempunyai hubungan baik dengan AS, malah mereka sanggup membenarkan penempatan tentera AS di negara mereka. Beberapa faktor yang menatijahkan dasar luar mereka itu ialah disebabkan tidak mahu berkonfrontasi dengan kuasa besar demi kelangsungan pemerintahan mereka. Mereka khuatir AS bertindak melakukan regime change (perubahan rejim) seperti mana berlaku di banyak negara yang berkonfrontasi dengan negara Uncle Sam sama ada melalui dukungan politik, sekatan ekonomi atau tindakan ketenteraan.   

12.   Saya membangkitkan persoalan di mana tindakan Syria, Iran dan Hizbullah semasa penduduk Palestin diserang bagi mengenepikan persepsi yang ditonjolkan oleh pihak tersebut dan penyokong mereka, bahawa Syiahlah sebenar-benar pejuang Islam sejati yang berani mempertahankan umat Islam dan melawan AS serta Israel. Hakikatnya, ia adalah sebaliknya. Mereka sibuk mempromosikan Hari Al-Quds Sedunia yang digagaskan oleh Khomeini tetapi fakta menunjukkan terlalu sedikit yang mereka lakukan untuk membantu rakyat dan bumi Palestin. Seteruk-teruk raja-raja Arab, merekalah yang menjuarai bantuan kemanusiaan dan dukungan politik kepada Palestin termasuk Hamas dan Fatah. Sunnilah yang berjuang mempertahankan bumi Palestin dan berusaha mengembalikan penguasaan di kota ketiga tersuci umat Islam iaitu Baitulmuqqadis.

13.  Presiden Iraq yang berfahaman Sunni dari Parti Sosialis Ba’ath, Saddam Hussein mungkin dipandang buruk oleh sebahagian pihak. Namun demikian, beliaulah pemimpin Arab yang berani bertindak balas dengan melancarkan peluru berpandu Scud milik Iraq ke negara haram Israel apabila rakyat Palestin diserang oleh tentera zionis. Ironinya, pemimpin Syiah dari Parti Sosialis Ba’ath seperti Hafez Al-Assad dan kemudian anaknya Bashar Al-Assad yang memimpin Syria, negara jiran kepada Israel dan Palestin serta mempunyai kekuatan ketenteraan yang seimbang seperti Iraq tidak pernah mengambil sebarang tindakan ketenteraan untuk menyokong rakyat Palestin seperti mana dilakukan oleh Saddam. Begitu juga Iran yang kononnya digambarkan paling berani di kalangan dunia Islam, juga tidak seberani Iraq di bawah Saddam Hussein.

14.   Saya tidak menafikan bahawa Saddam Hussein bukanlah pemimpin yang mempunyai rekod bersih atau baik dalam pemerintahannya. Apa yang saya cuba sampaikan di sini adalah bagi membuka minda sesetengah pihak yang dimomok-momokkan bahawa Syiah Iran adalah negara Islam sebenar dan dalam konfrontasi Iran dengan negara-negara Islam lain, Iran sentiasa di pihak yang benar kerana keluhuran dasar luar mereka.
  

15.   Mesej yang ingin disampaikan di sini ialah sebarang ugutan AS mahu menyerang Iran hanya satu gimik dan aktiviti dasar luarnya yang agresif ke atas Iran ketika ini lebih bersifat retorik dan propaganda. Ia diambil untuk mengekalkan hegemoni mereka di rantau Timur Tengah dan Teluk. Saya percaya bahawa AS tidak akan menyerang Iran kerana kewujudan Kerajaan Syiah Iran penting dalam menimbulkan kebimbangan dan Syiahofobia di kalangan negara-negara Arab terutama negara yang diperintah oleh dinasti raja. Kelompok minoriti Syiah memang diketahui dan terbukti dalam sejarah Islam sentiasa mewujudkan pertelagahan dengan kerajaan yang dipimpin oleh Sunni. Pertumpahan darah tidak dapat dielakkan apabila kehadiran mereka dalam jumlah yang besar dalam wilayah Sunni.

16.   Keadaan ini berlaku kerana akidah dan amalan ritual Syiah itu sendiri bersifat sensitif kepada umat Islam apabila mereka mencerca dan mengkafirkan para isteri dan sahabat Nabi r.a. seperti A’isyah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, ‘Uthman Ibnu ‘Affan dan lain-lain. Umat Islam mana tidak marah atau tersinggung apabila tokoh terbilang Islam diperlakukan sebegitu rupa. Ditambah lagi ‘fatwa-fatwa’ songsang dan keterlaluan ulama Syiah seperti Khomeini dalam kitabnya, Al-Thaharah yang menulis A’isyah, Zubair, Thalhah dan Muawiyyah lebih kotor dan keji daripada anjing dan babi!

Bahaya Syiah kepada umat Islam 

17.   Benar kata-kata yang menyebut bahawa di mana ‘ada’ Syiah di situ akan berlaku konflik dan perpecahan ketara antara umat Islam. ‘Ada’ di sini adalah merujuk kepada kehadiran mereka dalam bilangan yang agak besar dalam kawasan majoriti umat Islam.

18.   Pengkafiran antara Sunni dan Syiah akan melahirkan pertumpahan darah, apabila darah akan dianggap halal oleh kedua-dua pihak yang bertelagah terutama apabila ‘sarang tebuan dijolok’ dengan penghinaan yang keterlaluan terhadap Ummahat Al-Mukminin dan Khulafa’ Ar-Rasyidin. Sebaliknya, Sunni tidak pernah menghina mana-mana tokoh agung Syiah dari kalangan Ahli Al-Bait serta keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Malah Sunni menyanjung dan menganggap nama-nama seperti Imam Zaid bin 'Ali dan Imam Ja'afar Ash-Shoodiq juga sebenarnya adalah merupakan tokoh berwibawa dari kalangan mereka, bukannya tokoh Syiah Rafidhah seperti didakwa.

19. Dalam saling berbunuhan dan saling berbalas serangan ini, saya tidak hanya menyandarkan kepada keganasan oleh puak Syiah semata-mata tetapi keganasan itu turut dilakukan oleh orang Sunni. Halnya berlaku seperti apa yang saya nyatakan sebelum ini, mereka berbalas dendam bermula dengan provokasi melampau dan tindakan Syiah yang ‘menjolok sarang tebuan’ dengan isu-isu sensitif umat Islam. Isu-isu itu melibatkan penghinaan ke atas umat Islam dan nyata bercanggah dengan akidah yang benar iaitu akidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Kekarutan dan tokok-tambah dalam akidah seperti mewajibkan beriman kepada rukun tambahan, Usūl al-Dīn mereka iaitu Al-Imāmah. Sesiapa yang tidak menurut dan beriman kepada akidah mereka itu dianggap kafir, wajib dimusuhi dan akan dihumban ke neraka. Walaupun ulama Sunni telah menghukum bahawa Syiah adalah sesat dan menyeleweng, tetapi mereka tidak sepakat dalam mengkafirkan Syiah kerana Syiah juga mengucap kalimah syahadah. Hadith-hadith shahih yang dipegangi Sunni menatijahkan ketetapan sebahagian ulama Sunni bahawa sesiapa yang mengucap kalimah syahadah tetap dianggap sebagai saudara seagama walaupun mereka menyeleweng akidah (tetapi menyembunyikannya secara zahir). Seseorang boleh dihukum kafir hanya apabila tiada lagi hujah menjustifikasi keIslaman dan keimanan mereka.

20.   Kelicikan Syiah ialah mereka dapat meneruskan kelangsungan fahaman mereka dalam masyarakat Islam melalui senjata taqiyyah. Amalan taqiyyah menjadi satu syariat dan kewajipan bagi penganut Syiah apabila berhadapan dengan Sunni. Mereka secara nyata mengkafirkan Sunni seperti mana dijelaskan dalam kitab-kitab muktabar pegang mereka tetapi kerana taqiyyah bagi mendekatkan (usaha taqrib) Sunni-Syiah, mereka berpura-pura menerima Sunni sebagai saudara mereka. Hakikat ini telah disedari oleh Pengerusi Kesatuan Ulama Sedunia, Prof. Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi sendiri yang dahulu pernah menjuarai usaha taqrib Sunni-Syiah di peringkat antarabangsa.

Ayatollah Seyyed Ali Hosseini Khamenei merupakan pemimpin agung Iran kini yang menggantikan Imam Ruhollah Khomeini


21.   Tanpa kewujudan negara Syiah yang kuat seperti Iran, kelompok Syiah di rantau Arab terutama negara-negara Arab beraja tidak mampu berpaut dan dibantu sama ada dari sudut dana kewangan, psikologi dan sokongan antarabangsa. Keresahan mereka tentang ancaman kelompok ini akan hilang, maka kerajaan-kerajaan beraja di rantau Teluk mungkin tidak lagi memerlukan kehadiran AS dalam mengekang ancaman negara Iran dan Syiah. Inilah antara strategi geo-politik AS dan negara-negara Arab.

22.   Rumusannya ialah AS masih memerlukan kehadiran negara Iran bagi mewujudkan kebergantungan negara-negara Teluk yang diperintah oleh raja-raja Arab terhadap ancaman kebangkitan kelompok Syiah yang mula mendapat kembali nafas selepas Revolusi Iran pimpinan Khomeini. Tidak boleh dinafikan lagi, Syiah dianggap ancaman besar kepada negara-negara Teluk dengan pemerintahan beraja seperti Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar dan UAE. Enam buah negara ini telah membentuk satu pakatan bersama melalui Majlis Kerjasama Negara-negara Arab Teluk (GCC). Ancaman kelompok Syiah bukan perkara baru dalam dunia Islam, bahkan ia telah tercatat dalam sejarah lampau kerajaan Islam sejak zaman Khulafa’ Ar-Rasyidin lagi yang mengakibatkan pertumpahan darah banyak berlaku kerana konfrontasi Syiah dan pemerintah. Kejatuhan Kerajaan Abbasiyah ke tangan tentera Mongul Tartar juga berpunca dari pengkhianatan tokoh Syiah Rafidhah bernama Alauddin Ibnu Al-Alqami dan seorang menteri Syiah bernama Nashiruddin Ath-Thusi. Di era moden ini, Iraq dan Afghanistan menjadi contoh bagaimana kerjasama di sebalik tabir dan terbuka antara Syiah dan Amerika Syarikat telah berjaya menumbangkan Kerajaan Saddam Hussein di Iraq dan Kerajaan Taleban di Afghanistan.  Sememangnya jelas kekhuatiran mereka ketika ini adalah berasas jika dilihat kepada kegiatan-kegiatan anti-kerajaan yang digerakkan oleh kumpulan Syiah terutama di Bahrain dan Arab Saudi beberapa tahun kebelakangan ini.

Politiking Raja-Raja Arab di Negara Teluk 

23.   Pada masa yang sama AS bersama negara-negara Barat lain memanipulasikan kesempatan ini untuk mengaut sebahagian kekayaan dan mengekploitasi hasil minyak negara-negara Teluk terbabit. Selain itu, perlumbaan untuk membeli kelengkapan persenjataan juga menguntungkan mereka, kerana negara-negara Teluk yang kaya sanggup berbelanja berbilion dolar AS setiap tahun untuk tujuan menghadapi sebarang kemungkinan ancaman keselamatan termasuk dari Iran dan Al-Qaeda. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, walaupun mempunyai hubungan diplomatik dengan Iran, tetapi hubungan itu dianggap umpama ‘api dalam sekam’. Kehadiran AS di rantau itu sebagai kuasa besar dengan mempunyai pangkalan tentera juga turut mempengaruhi dasar luar kerajaan-kerajaan negara Teluk yang pro-Barat.

Enam pemimpin Sunni dalam Majlis Kerjasama Negara-negara Arab Teluk (GCC) dari Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar dan UAE bersidang di Riyadh, Arab Saudi pada Mei 2012.


24.   Justeru, saya berpendirian bahawa perkembangan politik antara AS dan Iran yang agresif seolah-olah AS konon terlalu ingin menghapuskan Iran dalam peta dunia adalah suatu ‘permainan wayang’ kuasa dunia itu, dan kebanyakan perang mulut antara kedua-dua negara terbabit adalah bersifat retorik semata-mata. Saya tidak menolak kemungkinan, Iran mungkin akan dikenakan tindakan ketenteraan suatu hari nanti sekiranya sebuah negara Syiah baru yang kuat berdiri di rantau tersebut, sebagai contoh Iraq.

25.   AS, Israel dan Barat mendapat keuntungan dari pertelagahan Sunni-Syiah, dan mereka pasti tidak bersungguh-sungguh ke arah menghapuskan salah satu pihak tersebut, melainkan membiarkan mereka sendiri bertelagah yang akhirnya melemahkan kekuatan Islam sendiri. Perang saudara berasaskan agama antara Sunni-Syiah lebih sukar ditamatkan berbanding perang konvensional antara negara. Demikianlah realiti yang perlu difahami dan telah pun difahami oleh musuh Islam sebagai senjata mereka menghadapi kemaraan Islam di dunia.

26.   ‘The enemy of my enemy is my friend’ (musuh kepada musuhku adalah temanku) atau dalam Bahasa Arabnya “عدو عدوي هو صديقي” pernah menjadi ungkapan popular yang digunakan oleh wartawan kanan Barat semasa Perang Teluk 1 dahulu. Ungkapan yang berasal dari pepatah Arab "أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب" merupakan kata-kata yang paling sesuai untuk menggambarkan situasi politik negara Teluk ketika ini. Negara Syiah Iran walaupun dilihat bermusuh dengan AS, tetapi pada masa yang sama mereka boleh menjadi rakan subahat antara satu sama lain apabila ‘menganyang’ Sunni seperti mana telah berlaku di Iraq. Begitu juga sebaliknya berlaku kepada negara-negara Teluk di bawah pemerintahan Sunni, mereka juga dilihat sanggup bersekongkol dengan AS untuk menghalang kemaraan Syiah yang mengancam pemerintahan dan negara Sunni.


Nota kaki:
Umumnya, para ulama telah membahagikan Syiah kepada tiga kelompok yang terbesar. Antara kelompok Syiah tersebut adalah Syiah yang melampau (al-Ghaliyah), Syiah Al-Imamiyyah dan Syiah Al-Zaidiyyah. Daripada tiga kelompok tersebut, terdapat banyak lagi kelompok Syiah yang terpecah daripadanya. Syiah Al-Imamiyyah mewakili lebih 85 peratus daripada jumlah penganut Syiah di seluruh dunia. Mereka menjadi kumpulan majoriti di Iran, Iraq, Azerbaijan dan Bahrain serta membentuk 27 peratus penduduk Lubnan. Pengikut Alevi di Turki dan Albania serta Alawi di Syria, turut menisbahkan diri mereka sebagai Syiah Al-Imamiyyah, walaupun mereka mempunyai perbezaan ketara daripada Syiah Al-Imamiyah arus perdana. Penganut Syiah Al-Imamiyyah membentuk kumpulan minoriti di India, Pakistan, Afghanistan, Kuwait, Qatar, UAE dan Arab Saudi. Menurut al-Asy`ari, gelaran “al-Imamiyyah” digunakan bagi merujuk kelompok Syiah Al-Imamiyyah disebabkan mereka mendakwa bahawa kepimpinan Sayyidina Ali merupakan suatu perkara yang telah dinaskan. Mereka juga telah dinamakan sebagai Syiah Al-Rafidhah kerana mereka menolak kepimpinan (imamah) Sayyidina Abu Bakr dan Sayyidina Umar. Selain itu, menurut Ibn Khaldun, perkataan “Al-Imamiyyah” digunakan bagi merujuk golongan Syiah al-Imamiyyah kerana mereka memasukkan keyakinan terhadap imam sebagai salah satu daripada syarat keimanan.

Penganut Syiah al-Zaidiyyah pula ramai terdapat di Yaman. Golongan ini merupakan pengikut Zaid bin `Ali bin Al-Husain bin `Ali bin Abi Talib. Mereka merupakan golongan Syiah yang paling hampir dengan Ahlus Sunnah Wa Jama’ah dan tidak mengkafirkan para sahabat. Ini adalah kerana, mereka berpegang dengan konsep جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل. Berdasarkan pegangan ini juga, mereka tidak mengkafirkan dan tidak melaknat Abu Bakr dan Umar. Selain berpegang dengan konsep Al-Taqiyyah, mereka tidak mendakwa imam-imam mereka maksum dan tidak juga mendakwa bahawa imam-imam mereka mampu menghilangkan diri seperti mana yang telah diiktiqadkan oleh golongan Isma`iliyyah. Golongan ini terbahagi kepada tiga kumpulan iaitu; Al-Jarudiyyah (pengikut Abi Al-Jarud), Al-Sulaymaniyyah (pengikut Sulaiman bin Jarir al-Zaidi) – turut dikenali sebagai Al-Jaririyyah- dan Al-Butriyyah pengikut Al-Hasan bin Saleh bin Hayy).  Menurut Al-Baghdadi, golongan Al-Butriyyah dan Al-Sulaimaniyyah menghukum kafir terhadap golongan Al-Jarudiyyah disebabkan golongan Al-Jarudiyyah mengkafirkan Sayyidina Abu Bakr dan Sayyidina Umar, manakala Al-Jarudiyyah pula telah menghukum kafir terhadap golongan Al-Sulaimaniyyah dan Al-Butriyyah disebabkan mereka tidak mengkafirkan Sayyidina Abu Bakr dan Sayyidina Umar. Walau bagaimanapun ketiga-tiga golongan Syiah ini bersepakat dalam mengatakan bahawa pelaku dosa besar akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dalam hal ini, pendapat mereka tersebut didapati selari dengan golongan Khawarij. Menurut Abu Zuhrah,  Al-Zaidiyyah terbahagi kepada dua; aliran Al-Mutaqaddimin dan Al-Muta’akhkhirin. Golongan Syi`ah aliran Al-Mutaqaddimin tidak termasuk dalam kelompok Rafidah kerana mereka masih mengiktiraf imamah Abu Bakr dan Umar. Manakala golongan Syiah aliran Al-Muta’akhkhirin termasuk dalam kelompok Rafidhah kerana mereka menolak imamah kedua-dua tokoh tersebut. Menurutnya lagi, Syiah Al-Zaidiyyah yang kini berada di Yaman lebih hampir kepada Syiah al-Zaidiyyah aliran Al-Mutaqaddimin. Untuk huraian lanjut, rujuk Ahmad Amin (1978), Duha al-Islam, j. 3, c. 12, Kaherah : Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, hlm. 275-276; al-Baghdadi, `Abd al-Qahir b. Tahir b. Muhammad (t.t), al-Farq bayn al-Firaq, Mesir : al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, hlm. 31; Muhammad Abu Zuhrah (1996), op.cit., hlm. 46.

Golongan Syiah yang melampau (Al-Ghaliyah) pula dikatakan telah pupus. Syiah Al-Ghaliyah merupakan golongan Syi`ah yang melampau dalam membesarkan Sayyidina Ali. Selain mengangkat darjat Sayyidina Ali melebihi darjat kenabian, mereka turut berpegang dengan iktikad Al-hulul dan Tanasukh Al-Arwah dengan mendakwa bahawa Allah menyerap masuk ke dalam jasad Nabi Muhammad, Ali, Al-Hasan, Al-Husain dan Fatimah. Mereka turut mendakwa bahawa imam-imam mereka adalah tuhan dan menyembahnya, manakala para pengikutnya adalah hamba bagi tuhan tersebut. Di samping itu, mereka mengingkari hari kiamat, syurga dan neraka dan berkeyakinan bahawa dunia ini tidak akan binasa. Mereka juga telah menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah seperti perempuan-perempuan ajnabi, daging khinzir, arak dan judi. Menurut al-Asy`ari, kelompok Syiah Al-Ghaliyah ini terpecah kepada lima belas kelompok iaitu; al-Bayaniyyah, Al-Janahiyyah, Al-Harbiyyah, Al-Mughiriyyah, Al-Mansuriyyah, Al-Khattabiyyah, Al-Ma`mariyyah, Al-Bazighiyyah, Al-`Umayriyyah, Al-Mufaddaliyyah, 11 (tiada nama), 12 (tiada nama), al-Syari`iyyah, al-Saba‟iyyah dan 15 (tiada nama). Untuk keterangan lanjut, rujuk; al-Asy`ari (1969), op.cit., hlm. 66-88.

Huraian lanjut baca di http://www.jais.gov.my/rnd/2012/januari/PerbezaanASWJ_Syiah.pdf


*Artikel berasingan dengan topik "Pengaruh Ikhwanul Muslimin dan Kemaraan Liberalisme di Dunia Arab" akan turut menyentuh politik rantau Teluk, pemerintahan dinasti raja-raja Arab dan Syiah.